نکته مهم: بعضی از کتابها با فرمت djvu هستند برای باز کردن اونا باید نرم افزار djvu viewer رو دانلود کنید- بعضی دیگه هم فشرده اند با بسوند rar یا zip که میتونید با نرم افزارهای winzip  یا winrar  اونا رو از حالت فشرده اکسترکت کنید.


روی لینکهای شماره گذاری شده کلیک کرده تا كتابها رو دانلود كنيد


کل کتابهای جبر بدون دسته بندی

 1. -جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف
 2.  کتاب جبر جابجایی عطیه-مکدونالد-Atiyah, Macdonaldبا قابلیت جستجو-کیفیت خوب- Introduction_to_Commutative_Algebra
 3. کتاب حل المسایل-جبر جابجایی عطیه- Atiyah
 4.  کتاب حل المسایلی دیگر جبر جابجایی عطیه2004-شامل فصل11
 5.  حل المسايل جبر هانگرفورد (hungerford )
 6. اصل کتاب جبر هانگرفورد Algebra-Hungerford
 7. کتاب نظریه حلقه و مدول-مفید برای جبر پیشرفته-بسیار عالی-Modules and Rings-translation of Moduln und Ringe-F. Kasch
 8. كتاب حلقه های جابجایی نوشته کاپلانسکی Commutative Rings IRVING KAPLANSKY
 9.  كتاب حل تمرین حلقه های ناجابجايي لام- T.Y-Lam-noncommutative
 10. اصل کتاب حلقه های ناجابجایی لام-t.y-lam
 11. حل تمرین حلقه ها و مدولهای-لام-Exercises in Modules and Rings-T.Y. Lam
 12. مجموعه ای از لام-درمورد مدولها و حلقه ها lecture on modules and rings_T.Y_Lam
 13.  كتاب حلقه ها و کاتگوری مدولها-اندرسون (Rings and categories of modules- Anderson)
 14.  کتاب مقدمه ای بر بردارها و تانسورها- جبرخطی- IntroductionToVectorsAndTensorsVol-1-2
 15.  کتاب مقدمه ای بر جبر جابجایی- Ash R.B. A course in commutative algebra
 16. کتاب  جبر پیشرفته- جوزف روتمن- Advanced Modern Algebra - Joseph J. Rotman
 17. کتاب تئوری گروه ها روتمن-the theory group-rotman
 18. کتاب مقدمه ای بر جبر مقدماتی-روتمن-Rotman - A First Course in Abstract algebra 3e
 19. کتاب جبر همولوژی-روتمن-Rotman-An_Introduction_to_Homological_Algebra
 20. - الف)کتاب توپولوژی جبری-روتمن-An Introduction to Algebraic Topology-Joseph J. Rotman-فرستنده علیرضا عقیلی-با حجم ۴مگابایت                                                                         ب) اصل کتاب توپولوژی جبری- جوزف روتمن-کیفیت عالی-10 مگابایت
 21. کتاب توپولژی جبری- Algebraic_Topology_A_First_Course
 22.  کتاب جبر پیشرفته-کاربردی- گیلبرت-Gilbert-MODERN-ALGEBRA-WITH-APPLICATIONS
 23. Commutator-theory-for-Congruence-Modular-Varieties
 24. الف) حل تمرینهای کتاب نظریه مدولها-دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت اول- تا بخش مدولهای پروژکتیو                                                                                                       ب) قسمت اول حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg
 25.  الف) حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت دوم-تا جیکبسون رادیکال      ب) قسمت دوم حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg
 26.  الف) حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت سوم-فصل۱۲و ۱۳                     ب) قسمت سوم حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg
 27.  الف) حل تمرینات کتاب دکتر یاسمی و پورنکی-قسمت چهارم-مدولهای یکدست-قضیه هیلبرت و ...                                                                                                              ب) قسمت چهارم حل تمرین با حجم کمتر-Djvu-1mg
 28.  کتاب جبر هومولوژی hological-algebra--Hilton-Stammbach  
 29. کتاب مقدمه ای بر جبر-abstract-Algebra-Pierre-Antoine-Grille  
 30.  کتاب جبر جابجاییEisenbud D. Commutative algebra, with a view toward algebraic geometry
 31. کتاب جبر جابجایی کانز-Kunz - Introduction to Commutative Algebra and Algebraic Geometry
 32. کتاب تئوری اعداد جبری-کوهن course in computational algebraic number theory - Cohen
 33. کتاب جبر- درک-رابینسون-Derek J[1]. S. Robinson - An Introduction to Abstract Algebra
 34. کتاب مباحثی در جبر -هرشتاین- Topics in Algebra - I[1].N. Herstein-
 35. کتاب (به زبان روسی)-میلنر- Milnor J[1]., Introduction to algebraic K-theory (ruso
 36. کتاب جبرجابجایی _Singular_Introduction_to_commutative_algebra__Gert-Martin_Greuel
 37. کتاب جبر خطی هافمن-کنزی-Linear Algebra - Hoffman
 38. کتاب جبر -بورباکی-فصل۱تا۳--N.Bourbaki-Algebra-Chaps1to3
 39. کتاب جبر خطی هفرون-Linear Algebra - Hefferon
 40. کتاب Algebras_Rings_and_Modules-Michiel Hazewinkel-Nadiya Gubareni-V.V. Kirichenko
 41. کتاب Commutative AlgebraGeometric Homological Combinatorial and Computational Aspects
 42. کتاب مقدمه ای بر جبرلی-Introduction to Lie Algebras -Karin Erdmann, Mark Wildon
 43. کتاب مقدمه ای بر هندسه جبری-Introduction to Algebraic Geometry-Hassett-Cambridge,2007
 44. کتاب نظریه نمایش- Representation Theory
 45.  کتاب نظریه نمایش-Representation theory A first course 1 Finite groups Fulton
 46.  کتاب-نمایش گروه های متناهی Representations of Finite Groups
 47. حل تمرین کتاب ایزاک-solution of character theory by isaac
 48. کتاب حلقه ها مدولها وکاتگوری -algebra.vol.1_rings_modules_and_categories-faith_c
 49. کتاب جبر-algebra_3rd_ed-serge_lang
 50. کتاب Conner_-_Lectures_on_the_Action_of_a_Finite_Group
 51. کتاب نظریه گروه های متناهی finite_group_theory-aschbacher
 52. کتاب گروه های لی-متناهی-finit-lei groups-charle-thomas
 53. کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number-gorenstein
 54.  کتاب گروه های متناهی Finite Groups-Gorenstein
 55. کتاب حلقه های حابحایی-ماتسومورا-Matsumura H. Commutative ring theory
 56. کتاب نظریه حلقه ها-پاسمن-passman-ring-theory
 57. کتاب حلقه های لوکال-موضعی-ناگاتا- Nagata[1]. Local Rings
 58. کتاب جبر بورباکی فصل۴تا۷-Bourbaki-Algebra-chapters-4-7
 59. کتاب جبر جابجایی بورباکی-Commutative_Algebra_Bourbaki
 60.  کتاب جبر جابجایی زاریسکی جلد اول-----zariski-samuel__commutative_algebra-i
 61. کتاب جبر جابجایی زاریسکی-جلد دوم-zariski-samuel__commutative_algebra_ii
 62.  کتاب reiner_-_representation_theory_of_finite_groups_and_related_topics
 63. کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number۱
 64. کتاب The Classification of the Finite Simple Groups, Number 2
 65. کتاب جبر جابجایی Stanley R.P. Combinatorics and commutative algebra
 66. کتاب جبر جابجایی M. Reid-undergraduate_commutative_algebra
 67. کتاب مقدمه ای بر جبر لی- introduction.to.lie.algebras
 68. کتاب ایده‌ال ها و ناورداها Cox D., Little J., O'Shea D. Ideals, Varieties, and Algorithms  
 69. کتاب تئوری ایده آلها-----Ideal Theory--Northcott
 70. کتاب هندسه و توپولوژی-geometry_and_topology-M.Reid
 71. کتاب هندسه جبری-Reid M. Undergraduate algebraic geometry
 72. کتاب مدولهای مدرج یاگریدینگ- Nastasescu,Oystaeyen. Graded and Filtered Rings and Modules
 73. کتاب حلقه های مدرج-Graded ring theory-c.NASTASESCU-F.VAN OYSTAEYEN
 74. کتاب گامهایی در جبر جابجایی- شارپ-Steps in Commutative Algebra-R-فرستنده:علیرضا عقیلی
 75. کتاب نظریه نمایش گروه های متناهی-issacs,CHARACTER THEORY OF FINTE GROUPS-فرستنده خانم سام نیا-با کیفیت بالا-۱۳مگابایت
 76. کتاب جبر باناخ- Banach Algebras and the General Theory of Algebras-Theodore W. Palmer
 77. کتاب هندسه جبری--Daniel Bump--Algebraic Geometry
 78. کتاب  جبر همولوژی نورثکات northcott_homological_algebra
 79. کتاب A Course on Group Theory By John S. Rose-فرستنده خانم غفوریان با تشکر ویژه از ایشون
 80. کتاب حل تمرینات نخستین درس در جبر مجرد(فرالی)-1st_course_in_abstract_algebra_fraleigh
 81. کتاب لوکال کوهمولوژی-(کوهمولوژی موضعی)- گروتندیک  local cohomology-Grothentieck-فرستنده خانم نیازی اصیل
 82. کتاب The Heart of Cohomology-GORO KATO-فرستنده خانم نیازی اصیل
 83. کتاب Stable module Theory-فرستنده خانم نیازی اصیل
 84. کتاب عالی-حلقه های کوهن مکالی-هرزوگ-برونس-Cohen Macaulay Ring_Depth-Regular-Bruns Hezog-فرستنده خانم نیازی اصیل
 85. کتاب اولین درس در نظریه کدگذاری-Coding Theory_A_First_Course-San Ling, Chaoping Xing
 86. کتاب نظریه کد -Coding and Cryptography
 87. کتاب نظریه کد و کاربردها-Coding Theory - Algorithms, Architectures, and Applications
 88. کتاب گروه های کوانتومی-Chari.&.Pressley.-.Guide.to.quantum.groups
 89. کتاب Dieck T. Quantum Groups and Knot Algebra
 90. کتاب Gerstenhaber-Algebras,.bialgebras,quantum.groups,and.algebraic.deformation
 91. کتاب حلقه کسرها- ring of quotients
 92. کتاب Irreducible polynomials theory
 93. کتاب Scholz, E. The Introduction of Groups into Quantum Theory
 94. کتاب حل تمرین نظریه حلقه ها- solutions-Exercises_in_Classical_Ring_Theory
 95.  کتاب Macdonald I.G. Symmetric Functions and Orthogonal Polynomials- فرستنده خانم سام نیا
 96. کتاب sagan,the symmetric group- فرستنده خانم سام نیا
 97. کتاب-درسهایی از حلقه ها و مدولها-نورثکات-D. G. Northcott,Lessons on Rings, Modules, and Multiplicities 
 98. کتاب حلقه های جابجایی با بعد صفر- Zero Dimensional Commutative Rings [Anderson
 99.  کتاب مروری بر جبر جابجایی Trends in Commutative Algebra
 100.  کتاب توپولوژی جبری و عمومی Topology General & Algebraic (2009)-D. CHATTERJEE
 101. کتاب نظریه کاتگوریها Theory of Categories [Mitchell
 102. کتاب  ribes_zalesskii_profinite_groups
 103. کتاب Gerard J. Murphy - C~-Algebras and Operator Theory
 104. کتاب Approximate Commutative Algebra (2009) Robbiano L., Abbott J
 105. کتاب abelian_groups_rings_modules_and_homological_algebra
 106. کتاب 1one-Dimensional Cohen-Macaulay Rings-Eben Matlis
 107. کتابAn introduction to commutative algebra-Huishi-Li
 108. کتاب Localization in Noetherian Rings-JATEGAONKAR
 109. کتابIntegral Closure of Ideals, Rings, and Modules-Swanson, Huneke
 110. کتابNoncommutative Noetherian rings (2ed.2001-McConnell J.C., Robson J.C
 111. کتاب حل تمرین-جبر جابجایی و پیشرفته-exercise_in_basic_ring_theory-hamburg
 112.  کتاب Algebraic Graph Theory -godsil_royle
 113.  کتاب Topics in Algebraic Graph Theory-beineke_wilson
 114. کتاب جبر همولوژی-ورمانی-Vermani L.R. An elementary approach to homological algebra-فرستنده خانم رضاییان
 115. لکچری در مورد مدولهای انژکتیو Lectures on Injective Modules
 116. کتاب حلقه ها و میدانها-کاپلانسکی-Kaplansky I. Fields and rings
 117. کتاب حلقه های ناجابجایی-هرشتاین-Noncommutative_Rings-I. N. Herstein
 118.  الف) کتاب جبر ناجابجایی-farb-keith-dennis - NonCommutative Algebra              ب)   نسخه۲ کتاب بالا  با کیفیت بهتر
 119. کتاب جبر-ایزاک- Algebra-martin-Isaac
 120. کتاب مدولها وحلقه ها-Modules and rings-John Dauns
 121. کتاب An invitation to algebraic geometryKaren E Smith- let
 122. کتاب جبر جابجایی -آیزنباد- Eisenbud D. Commutative algebra, with a view toward algebraic geometr
 123. کتاب جالب برای جبر پیشرفته وجابجایی-Foundations of modules
 124. کتاب Ronald S. Irving-Integers,Polynomials,and Rings
 125. کتاب نظریه حلقه ها و هندسه جبری-ring theory and algebraic geometry
 126. کتاب جبر-ج۱- van.der.Waerden,.Algebra,.Vol.I,.7th.ed
 127.  کتاب جبر-ج۲- van.der.Waerden,.Algebra.Vol.II,.5th.ed.
 128. کتاب توابع هیلبرت و سیزیجیها-آیزنباد-Syzygies and hilbert functions
 129. کتاب نظریه حلقه های جابجایی-cahen_-_commutative_ring_theory
 130. الف) کتاب جبر همولوژی-فاکس بی-کتابی روان و جالب-برای جبر پیشرفته هم خوبه--Homological Algebra-foxby-با عنایت ویژه خانم نیازی اصیل                                    ب) کتاب جبر همولوژی-فاکس بی-نسخه کم حجم djvu
 131. کتاب نظریه گالوا-Stewart I. Galois theory (3ed. 2004
 132. کتاب عالی لوکال کوهمولوژی-شارپ-برادمن-local cohomology-brodmann-sharp
 133. کتاب گروه ها و حلقه های-پاسمن- نامتناهی Passman_Infinite_Group_Rings
 134. کتاب مجموعه ای در مورد کوهمولوژی موضعی(لوکال)-huneke-Lectures on Local Cohomology
 135. کتاب گروه های متناهی--A Course on Finite Groups-H.E. Rose
 136. کتاب جبر خطی پیشرفته Steven Roman -advanced_linear_algebra
 137. کتاب درسهایی از جبر-A Course in Algebra-E. B. Vinberg
 138. کتاب جبر-Algebra An Approach via Module-W.Adkins-S.H.Weintraub
 139.  کتاب همولوژی-Homology-Saunders Mac Lane
 140. مسایلی در جبر پیشرفته-Problems_in_Higher_Algebra-Faddeev_Sominskii
 141. کتاب جبر پیشرفته-Modern Algebra An Introduction-Sixth Ed-John.R.Durbin
 142.  کتاب جبر همولوژی-Relative_Homological_Algebra-Enochs_Jenda
 143. کتاب جبر ترکیبیاتی-استنلی-Stanley R.P. Combinatorics and commutative algebra
 144. کتاب جبر همولوژی-Weibel C.A. An introduction to homological algebra
 145. کتاب مدولهای آرتینی-شارپ-R. Y. SHARP, A method for the study of Artinian modules
 146. کتاب -پاسمن- passman-the_algebraic_structure_of_group_rings 
 147. کتاب نظریه نمایش گروههای متناهی-Representation Theory of Finite Goups & Associative Algebras [Curtis]-
 148. کتاب جبر- Algebra - Groups,Rings and Fields-Rowen
 149. groups__rings_and_group_rings-A.Giambruo-Cesar Polcino-Sudarshan
 150. حل مسایل گروه ها-Problems in group theory
 151. کتاب جبر چندخطی--نورثکات-Multilinear algebra-D.NORTHCOTT
 152. کتاب complete_normed_algebra-bonsall_duncan-فرستنده آقای صمد ناصری آذر
 153. کتاب عالی-  ایده آل های تک جمله ای -هرزوگ-هیبی-monomial Ideals-herzog.
 154. کتابی در مورد ایده آلهای تک جمله ای و دو جمله ای- Homological Invariants of Monomial and Binomial Ideals
 155. کتاب هندسه جبری مقدماتی-An_Introduction_to_algebraic_geometry.
 156. هندسه جبری مقدماتی- Algebraic_Geometry_An_Introduction
 157. مقدماتی بر هندسه جبری- Elementary_algebraic_geometry
 158. جزوه لاتین جالب برای جبر همولوژی-Homological Algebra Notes
 159. کتاب جبر خطی پیشرفته-advanced_linear_algebra
 160. کتاب گراف و ماتریس ها- Graphs and Matrices-R.B. Bapat
 161. کتاب جدید-جبرهمولوژی-نورثکات-A FIRST COURSE OF HOMOLOGICAL ALGEBRA-D.NORTHCOTT
 162. کتاب جبر جامع-A Course in Universal Algebra-H. P. Sankappanavar-Stanley Burris
 163. کتاب جبر پیشرفته-Workbook in Higher lgebra-David Surowski
 164. مجموعه ای درباره نظریه گروه ها و توپولوژی جبری-Papers on Group Theory and Topology
 165. خلاصه ای از کتاب ماتسومورا-مفید برای جبرجابجایی و جبر همولوژي
 166. هندسه جبری مقدماتی-Algebraic_Geometry_An_Introduction
 167. کتاب عالی سیزیجی های مدرج-Graded Syzygies-Irena Peeva-۲۰۱۰
 168. کتاب Galois_Cohomology -Serre
 169. کتاب کانگوری های مشتق شده- Derived categories-Igor-V-Dolgachev-2009
 170. کتاب توپولوژی جبری-algebraic topology - a primer-de meo
 171. کتاب هندسه جبری روی اعداد مختلط- Algebraic Geometry over the Complex Numbers-Donu
 172. کتاب درسهای آغازین هندسه جبری- Algebraic Geometry start up course-Gorodentsev.
 173. جزوه هندسه جبری-گرامیتا-Lecture note-algebraic geometry-geramita
 174. کتاب جبر جابجایی- نوتری و غیرنوتری-Commutative Algebra-Noetherian and Non-Noetherian Perspective.
 175. نمونه سوال جبر حابجایی
 176. کتاب نظریه نمایش گروه های متناهی REPRESENTATIONS OF FINITE GROUPS-SHARIPOV R.A.-Part 1
 177. کتاب درس هایی در نظریه گروه ها-درک رابینسون A Course in the Theory of Groups-Derek-Robinson
 178.   Lectures on An Introduction to Grothendieck's theory of the Fundamental Group-J.P. Murre.
 179.  کتاب جبر همولوژی- جان استروکر-Homological Questions in local algebra-Jan Strooker
 180. کتاب هندسه جبری- Algebraic Geometry-Andreas Gathmann
 181.  کتاب نظریه کاتگوری-Category Theory-STEVE AWODEY- 2006
 182. کتاب جبر مقدماتی-Abstract Algebra-Paul Garrett
 183.  کتاب مقدماتی بر حلقه ها و مدول ها-AN INTRODUCTION- TO RINGS AND MODULES-W. FULTON, T. .TOM DIECK, P. WALTERS
 184. کتاب کاتگوری ها وبافه ها-Categories and Sheaves -Masaki Kashiwara-Pierre Schapira
 185. کتاب منطق فازی و مجموعه فازی- Fuzzy set and Fuzzy logic-George Klir-Bo Yuan
 186.  درسهایی در جبر- Lectures on Algebra-vol1--S S Abhyanka
 187.  کتاب توپولوژی جبریlgebraic Topology-Homotopy and Group Cohomology -Jaume Aguade -Manuel Castellet-Fred Cohen
 188. کتاب جبر خطی-Linear Algebra via Exterior Products-SergeiWinitzki
 189. کتاب دسته بندی گروه های ساده متناهی- The Classification of the Finite Simple Groups Daniel Gorenstein Richard Lyons Ronald Solomon
 190.  کتاب نظریه حلقه ها و مدول ها-Ring and Module Theory-Toma Albu-Gary F. Birkenmeier-Ali Erdoğan-Adnan Tercan
 191. کتاب نظریه گروه ها-جلد ۱-سوزکی-Group Theory1-Michio Suzuki
 192. کتاب نظریه گروه ها-جلد۲-سوزوکی-Group_Theory_II_Michio Suzuki
 193. دانلود جزوه عالی جبر جابجایی دکتر علیرضا نقی پور
 194. دانلود جزوه عالی جبر همولوژی دکتر علیرضا نقی پور
 195. چکیده ای فارسی درمورد بوخبرگر و پایه های گروبنر از دکتررشید  زارع نهندی
 196. کتاب گروه ها-حلقه ها و میدانها-Groups__Rings_and_Fields__Springer_David A.R. Wallace
 197. کتاب حلقه های توابع پیوستهRings_of_Continuous_Functions__The_University_Series_in_Higher_Mathematics_Gillman-Jerison
 198. حل تمرین کتاب حلقه‌های توابع پیوسته-solution of Rings_of_Continuous_Functions _Gillman-Jerison- فرستنده   fatima ebrahimifar
 199. کتاب مقدمه ای بر حلقه ها و مدولها-سی موسیلی-Introduction_to_Rings_And_Modules__Second_Edition-C.Musili
 200. ناورداهای همولوژیکی روی حلقه های جابجاییHomological invariants of modules over commutative rings-Paul Roberts
 201. نظریه حلقه ناجابجایی-Non-Commutative Ring Theory-Surender K. Jain, Sergio R. Lopez-Permouth
 202. ماتریسها روی حلقه جابجاییMatrices over Commutative Rings-William C. Brown
 203. Commutative rings whose finitely generated modules decompose-Willy Brandal
 204. جبر جابجایی و کاربردهاCommutative Algebra and its Applications- Marco Fontana, Salah-Eddine Kabbaj, Bruce Olberding
 205. Approximations and Endomorphism Algebras of Modules-Rüdiger Göbel, Jan Trlifaj
 206. کتاب جبر 1-Algebra Vol. I-Redei L
 207. درسهای مقدماتی از جبر جابجاییAn Introductory Course in Commutative Algebra-A. W. Chatters, C. R. Hajarnavis
 208. حلقه های منسجم جابجایی-Commutative Coherent Rings-Sarah Glaz-  این هم دانلود فهرست این کتاب
 209. پایه های گروبنر-Gröbner Bases A Computational Approach to Commutative Algebra-Thomas Becker, Volker Weispfenning
 210. کتاب پایه های گروبنر-فروبرگ-An_introduction_to_Groebner_bases-Ralf Fröberg
 211. بعد همولوژیکی مدولها-Homological Dimensions of Modules-Barbara Osofsky
 212. مقدمه ای بر نظریه نمایش گروه ها-An Introduction to Group Representation Theory-R. Keown
 213. جبرهای لی نامتناهی البعد-Infinite_Dimensional_Lie_Algebras
 214. مدولها و حلقه ها-Modules and Rings-John Dauns
 215. مجموعه ای در مورد حلقه ها و مدولها-Lectures_on_Rings_and_Modules__First_Edition-JOACHIM LAMBEK
 216. مباحثی در نظریه گالوا-Topics_in_Galois_theory-Jean-Pierre Serre
 217. مجموعه ای درمورد جبر1-Lectures on Algebra-vol1--S S Abhyanka
 218. کتاب هندسه تصویری و آفین-Affine and Projective Geometry-M. K. Bennett
 219.  کتاب نظریه ماتریسها و کاربردها-Matrices - Theory and Applications
 220. کتاب نظریه ماتریسها-ج۱-Gantmacher F.R. Applications of the theory of matrices-vol1

 221.  کتاب نظریه ماتریسها-ج۲-gantmacher_Applications of the theory of matrices -vol2

 222. کتاب نظریه گراف-akiyama-graph_theory_and_applications

 223.  کتاب نظریه گراف-Modern Graph Theory, Bela Bollobas

 224. کتاب نظریه گراف-وست-West_Graph Theory
 225. کتاب نظریه گراف-باندی مورتی- Graph_Theory-Adrian Bondy, U.S.R. Murty
 226. حل تمرین جبر-آنالیز  Algebra_amp_Analysis_Problems_amp_Solutions-leford
 227. کتاب جبر مقدماتی-جاناتان اسمیت-Introduction to Abstract Algebra-Jonathan D. H. Smith
 228. کتاب جبر مارتین ایساک-Algebra A Graduate Course-I. Martin Isaacs